پلاسما جت چیست؟

امروزه تکنیک‌های جوان‌سازی پوست متعددی ابداع شده‌اند که با تکیه بر فناوری‌های جدید تاثیر قابل توجهی بر پوست می‌گذارند. پلاسما جت نام نوعی تکنیک ایمن جوان‏سازی پوست است که به وسیله دستگاهی به همین نام انجام می‏‌شود. برای آشنایی بیشتر با پلاسما جت با ما در کلینیک تخصصی پوست و مو فرنوش همراه باشید.

مراقبت های قبل و بعد از پلاسما جت بیشتر بدانیم

در دستگاه پلاسما جت از پلاسما، چهارمین حالت ماده بعد از جامد، مایع و گاز استفاده می‌شود. پلاسما نوعی گاز شبه‌خنثی یونیزه شده است که رسانای قدرتمندی است و می‌توان از آن برای انتقال الکترون استفاده کرد.

 

دستگاه پلاسما جت با یونیزه نمودن گاز میان اپلیکاتور و پوست، با ایجاد بار الکترونی بر روی غشای پوست اثر می‏ گذارد و از این طریق با تحریک سلول‌ها سبب جوان ‌سازی و بهبود بافت تحت درمان می‌شود. درواقع بار الکترونیک وارد شده بر پوست، آن را تبخیر می‌کند و اثری مانند یک لک ریز باقی می‌گذارد که پس از یک هفته رفع خواهد شد.

تنظیم وقت ملاقات

درج دیدگاه